Szanowny Pacjencie,
informujemy, że ze wszystkich usług w gabinetach plusDENT możesz korzystać bez angażowania własnych środków i opłacić koszty w ratach. MediRaty to pierwszy w Polsce, sprawdzony już w tysiącach gabinetów i szpitali, ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych.

  • Sprawdź swoją zdolność kredytową, wybierz opcję rat i zamów finansowanie – wystarczy jedna rozmowa telefoniczna z Konsultantem MediRat
  • Ustal z lekarzem plan leczenia i rozpocznij jego realizację

Zapraszamy,
Anita i Krzysztof Kordowscy

Dla Państwa wygody honorujemy karty płatnicze. Zapraszamy, Anita i Krzysztof Kordowscy
Zapraszamy do przetestowania w naszym gabinecie szczoteczki elektrycznej ORAL-B. Nasz  gabinet  jest  rekomendowany  w  programie ORAL-B TEST DRIVE . Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i dolegliwości twoich pacjentów Anita i Krzysztof Kordowscy

Zapraszamy ,

Anita i Krzysztof Kordowscy

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi rozwiązaniami implantologicznymi ,które  wprowadziliśmy w naszych gabinetach. Umożliwiają one odbudowę wszystkich rodzajów braków zębowych za pomocą sprawdzonych przez nas przez lata implantów zębów wiodących na rynku firm implantologicznych . Więcej w  zakładce  LECZENIE – IMPLANTOLOGIA. Anita i Krzysztof Kordowscy

Szanowni Pacjenci

Dbając o ochronę danych osobowych, które Nam przekazujecie, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest gabinet stomatologiczny Stomatologia Plusdent Kordowscy mieszczący się w Gryfinie przy ul.1 Maja 15 J,którego właścicielami  i reprezentantami są  Anita Mazur-Kordowska  i  Krzysztof  Kordowski.
  2. Zebrane dane są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych zgodnie z art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit.h ww. Rozporządzenia.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są : osoby upoważnione przez pacjenta , podmioty upoważnione do przetwarzania danych przez administratora oraz organy uprawnione do otrzymania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa .
  4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w chwili przekazywania niniejszej informacji – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przeniesienia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest obligatoryjne, na mocy przepisów prawa – w szczególności Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o medycynie pracy. Brak zgody na podanie danych może spowodować odmowę udzielenia świadczenia.
  7.   Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich .
  8.  Zgodnie z art.15 ww. Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane, a jeżeli tak, dostęp do nich oraz informacje o nich.

Anita Mazur-Kordowska i Krzysztof Kordowski